Типи сертифікатів для вантажоперевезень

У цій статті ми опишемо види сертифікатів, які необхідні тим, хто ввозить товар на територію країни, або вивозить за її межі. Існує кілька різновидів сертифікатів:

  • сертифікати походження товарів;
  • сертифікати безпеки або відповідності;
  • карантинні сертифікати;
  • ветеринарні сертифікати;
  • гігієнічний сертифікат;
  • пожежний сертифікат
  • відмовний лист

Сертифікат походження товару

Це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий органом держави – експортера, уповноваженим у відповідності з національним законодавством. Зазвичай він необхідний для митних органів країни-імпортера для тарифного регулювання возить товарів, отримання пільгових тарифів, безмитного ввезення, звільнення від додаткового оподаткування.

Сертифікати походження товарів видаються торгово-промисловою палатою держави, у якому вироблено товар. Сертифікат походження товарів не є обов’язковим документом; при його відсутності митне оформлення вантажу здійснюється у звичайному порядку, але пільга щодо імпортного мита на ввезений товар не надається. Сертифікат походження СТ-1 – документ, що однозначно свідчить про те, що продукція була повністю вироблена або піддана достатній обробці/переробці в державі – учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р. В дану Угоду входять 10 держав СНД: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна. Оригінал сертифіката надається разом з вантажною митною декларацією й іншими документами, необхідними для здійснення митного оформлення. У відповідності з двосторонніми Угодами про вільну торгівлю, укладеними між Україною та іншими країнами СНД, товари, що походять з території зазначених держав і ввозяться на їх територію, мають пільги по ПДВ.

Сертифікат безпеки товару або відповідності

Сертифікат безпеки товару або відповідності (“сертифікат відповідності”, “сертифікат якості”, “митний сертифікат”) – документ, що підтверджує відповідність продукції певним вимогам якості та безпеки, встановленими для неї чинними стандартами і правилами.

Цей сертифікат необхідний для надання в митні органи при проведенні митного оформлення імпортованих товарів на підставі Закону України «Про захист прав споживачів». Нормативними актами Державного митного комітету і Держстандарту затверджено перелік товарів, що вимагають проведення сертифікації. Сертифікат отримує українське обличчя на партію товару, що надійшла по укладеним зовнішньоторговельним контрактом.

Сертифікат відповідності

Сертифікат відповідності видає уповноважений для цього орган після проведення випробувань для кожного виду товару, що вимагає сертифікації. Сертифікат безпеки може видаватися на підставі гігієнічного висновку органів Держепіднагляду, які проводять лабораторні випробування зразків товару. З 01.01.2004 при митному оформленні товарів, що підлягають при ввезенні обов’язкової сертифікації до митного оформлення приймається копія сертифіката відповідності, засвідчена учасником ЗЕД тільки при наявності оригіналу або належним чином завіреної копії (копія може бути засвідчена нотаріально, органом, що видав сертифікат або консульською установою). Умовний випуск товарів без надання сертифіката відповідності (з подальшим наданням сертифіката відповідності) здійснюється тільки за погодженням з Головним управлінням тарифного і нетарифного регулювання (ГУТНР). До тих пір поки не буде встановлено порядок узгодження, для узгодження з ГУТНР ГТК необхідно звертатися в ОТНР митниці.

Карантинний сертифікат

Карантинний сертифікат («фітосанітарний сертифікат») – міжнародний документ, що видається органами з карантину і/або захисту рослин країн-експортерів, що засвідчує фітосанітарний стан товарів, який повинен додаватися до транспортних документів, що супроводжує товари, і видається на вантаж, окремо на кожну транспортну одиницю (вагон, автомобіль, судно тощо). Він підтверджує факт відсутності різних захворювань на ряд товарів, що мають рослинне чи тваринне походження.

Ветеринарний сертифікат

Це документ, що видається на тварин, продукти і сировину тваринного походження, що перевозяться різними транспортом, які підтверджують благополуччя зазначених тварин, продуктів і сировини і місць їх вивозу щодо заразних хвороб тварин. На підставі отриманого свідоцтва може бути виданий ветеринарний сертифікат.

Гігієнічний сертифікат

Гігієнічний сертифікат («санітарно-епідеміологічний висновок» або «гігієнічний висновок») – документ, який підтверджує, що продукція відповідають встановленим гігієнічним нормам(ГН) та санітарними правилами (Санпін). Санітарно-епідеміологічний висновок видається органами санепіднагляду, після проведення експертизи продукції (умов виробництва, ТУ) на підставі протоколу випробувань і поданих документів. На зворотному боці прописуються гігієнічні характеристики продукції, отримані в результаті випробувань. Термін дії санітарно-епідеміологічного висновку від 1 місяця до 5 років (залежить від виду продукції, від наданих документів, результатів випробувань, вирішення експерта проводить сертифікацію). Гігієнічний сертифікат вимагається для отримання сертифікату безпеки.

Пожежний сертифікат або сертифікат пожежної безпеки

Це документ, який підтверджує, що продукція відповідає вимогам пожежної безпеки. Сертифікація продукції та послуг в галузі пожежної безпеки проводиться з метою підтвердження відповідності продукції та послуг вимогам пожежної безпеки, здійснюється відповідно до законодавства України. Сертифікат пожежної безпеки є обов’язковою складовою частиною сертифікату відповідності продукції ГОСТ.

Відмовний лист

Це офіційний документ, який підтверджує, що продукція не підлягає обов’язковій сертифікації або відноситься до групи продукції, відповідність якої може бути підтверджена Декларацією про відповідність. Декларація про відповідність – це документ, в якому виробник або продавець заявляє, що зазначена в декларації продукція відповідає встановленим вимогам (стандартам). Видає цей документ виробник продукції.