Як вибрати відповідний тип вантажоперевезення

Яким видом транспорту доставити свій вантаж буде максимально вигідно? Ефективність міжнародних перевезень вантажів, залежить від виду використовуваного транспорту для перевезення. Найбільш часто способи транспортного забезпечення логістичних завдань оцінюють за такими критеріями:

 • Мінімум витрат на перевезення (мінімальна собівартість перевезення або мінімальні тарифи на транспортні послуги).
 • Мінімум часу товару в дорозі (мінімальний час доставки).
 • Мінімум ризику несвоєчасної доставки (надійність перевезення).
 • Максимум провізної спроможності транспорту (можливість перевезти необхідні обсяги вантажу).
 • Готовність до перевезення в будь-який довільний момент часу і можливість забезпечення перевезень у різних умовах (доступність транспортних послуг, їх незалежність від погодних, кліматичних, часових та просторових характеристик).
 • Мінімум втрат вантажу при перевезенні (схоронність товару, його захищеність від втрат, псування, пошкоджень і крадіжок під час транспортування і перевантажувальних операціях).

Вибір відповідного способу міжнародного перевезення

У деяких випадках вантажовласник, вибираючи спосіб транспортування товару, орієнтується на один, найважливіший для нього критерій. Поширений приклад використання одного критерію при вирішенні даної задачі — вибір повітряного транспорту, виходячи з мінімального часу перебування товару в дорозі. Цей приклад також показує, що часто навіть при декількох критеріях прагнуть дати їм єдину, зазвичай вартісну оцінку, на основі якої виробляється вибір способу транспортного забезпечення. При виборі повітряного транспорту, зокрема, приймається, що витрати і фінансові втрати із-за більш пізнього прибуття товару свідомо вище, ніж витрати на перевезення самим дорогим і самим малопродуктивним з усіх видів транспорту. Вирішуючи завдання вибору виду транспорту, важливо не допустити підміни критеріїв, яка може призвести до невірного вирішення. Наприклад, літак за своїми технічними характеристиками має найвищу швидкість руху, але це не означає, що він завжди може забезпечити найвищу швидкість доставки або перевезти негабаритний вантаж.

Нерідкі ситуації, коли автомобіль може доставити товар у місце призначення швидше, ніж літак, оскільки не потрібне доставка спочатку в аеропорт, перевантаження товару і всі інші технологічні операції, необхідні при використанні повітряного транспорту.

Оцінка вартості доставки вантажу

Вартісна оцінка можлива для всіх критеріїв, а не тільки для розрахунку витрат на транспортування. Чи можна оцінити збиток з-за прогнозованих втрат вантажу при перевезення по Росії або Європі, з-за недостатньої доступності транспортних послуг або недостатньої провізної потужності і т. д. Такий розгляд призводить до виділення в якості критерію вибору способу транспортного забезпечення одного показника, а саме витрат, пов’язаних з доставкою товару. На рівень витрат впливає безліч факторів, які необхідно враховувати відповідно до концепції повної вартості (Total Cost Concept), коли робота окремих ланок логістичного ланцюга налаштовується таким чином, щоб загальна сума витрат була мінімальною. У цьому випадку низька надійність транспортування — це не тільки час, на який запізнився товар по відношенню до запланованого терміну, а також збитки із-за простою головного конвеєра заводу через відсутність комплектуючих, збиток від виходу на ринок з товаром пізніше конкурентів, збитки із-за зриву вигідного контракту і т. д.

Фактори, що впливають на вартість вантажоперевезень

В якості факторів, що впливають на повну вартість доставки вантажів з Європи в Україну, розглядають і надійність доставки й збереження вантажу, і доступність транспортних послуг та інші. У практиці не завжди для вибору способу транспортного забезпечення проводиться детальний розрахунок значення критеріїв для аналізованих варіантів. Нерідко для прийняття рішення достатньо якісних оцінок типу «більше» — «менше», «дорожче» — «дешевше», «краще» — «гірше». У числі факторів, що впливають на вибір способу транспортного забезпечення, розглядають, крім названих, також наступні:

 • Фінансова стабільність перевізника.
 • Наявність додаткових послуг за експедиційного обслуговування, комплектації і доставці вантажу.
 • Гнучкість маршруту транспортних засобів.
 • Можливість переадресування вантажу в дорозі.
 • Регулярність роботи транспорту.
 • Кваліфікація персоналу перевізника.
 • Контроль руху товару в дорозі за допомогою засобів зв’язку.
 • Гнучкість тарифних схем перевезень.
 • Порядок подання заявки на доставку.
 • Якість транспортних послуг.
 • Екологічність транспортних засобів.

Перелік факторів, що враховуються кожної конкретної компанією при виборі перевізника, може істотно змінюватися і нараховувати кілька десятків позицій.

Поширеним прийомом вирішення багатокритеріальної задачі вибору є вибір одного найважливішого показника і надання іншим критеріям статусу обмежень умови вирішення завдань. Стосовно до логістики це може означати, наприклад, що в якості цільової функції ставиться вибір способу доставки по мінімальним транспортним тарифами, але при терміні прибуття вантажу не пізніше заданого моменту часу і з умовою повної відповідальності перевізника за збереження вантажу, товару. Формулювання цільової функції та вибраних обмежень можуть відрізнятися залежно від умов перевезення і переваг менеджерів.

Вибір транспорту для доставки вантажу

У ряді випадків може стояти вибір між автомобільним та залізничним транспортом (в разі перевезень на відстані до 1000-1500 км) або про конкуренцію повітряного і автомобільного транспорту (при перевезеннях термінових, швидкопсувних і цінних вантажів). При перевезеннях масових і відносно малоцінних вантажів (руди, будівельні матеріали, наливні вантажі) деяку конкуренцію один одному можуть скласти водний і залізничний транспорт, але за вартістю доставки перевагу має зазвичай водний транспорт. Разом з тим має місце і витіснення одного виду транспорту на інший. Автомобільний транспорт витісняє залізничний при перевезеннях на далекі відстані (за рахунок своїх переваг на швидкості доставки, незважаючи на більш високу вартість), а залізничний транспорт витісняє автомобільний навіть при відносно невеликих відстанях перевезення, якщо законодавчо обмежується екологічне навантаження на навколишнє середовище. Залізничний транспорт зазвичай використовують на масових і регулярних перевезеннях на далекі відстані. Морський транспорт, поряд з річковим, є одним з найдавніших в історії людства, що використовувалися для масових контейнерних перевезень вантажів. Він виконує міжнародні вантажні перевезення, а каботажний морський флот — перевезення між пунктами узбережжя Росії, в основному на Далекому Сході. Річковий транспорт, переважно для перевезення малоцінних масових вантажів, коли не ставиться завдання забезпечити мінімальний час у дорозі і високу схоронність перевезеного вантажу. Він незамінний для перевезення різних будівельних матеріалів. Доставлені будівельні матеріали (зазвичай пісок, гравій, вапняк, песчаногравийная суміш тощо) можна вивантажити практично в будь-якому місці на березі, при необхідності поглибивши дно водойми. Автомобільний транспорт забезпечує підвезення вантажів до магістрального транспорту, тобто забезпечує функціонування інших видів транспорту. Автомобільний транспорт поза конкуренцією при доставці невеликих партій вантажу (від кількох кілограмів до 20 — 40 тонн), а також – при перевезенні збірних вантажів, особливо коли потрібно забезпечити високу швидкість доставки.